Tel: 031-20 02 95 | 0730-75 67 18

Visningar

Närmaste visningar av lägenheten Ullebergsvägen 10 är lördagen den 29 februari 14-15:00 och 7 mars kl. 14-15.00
Ring 0705-222295 för bokning senast den 28/2 och senast den 6/3

Varmt välkomna önskar Karl-Göran och Anne-Charlotte att besöka vår sista lägenhet på Ulleberg.

Detaljbild från en av våra vackra våningar

Detaljbild från en av våra vackra våningar

http://www.ulleberg.se/visningar/?preview=true